Mibew Komunikator jest oprogramowaniem wsparcia użytkownika (live support) opartym na licencji open-source.

Login

Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło aby otrzymać dostęp do narzędzi administratorskich, zobaczyć użytkowników i przeglądać historię rozmów.

Login:

Hasło: